ต่อใบอนุญาตทํางาน work permit

ต่อใบอนุญาตทํางาน work permit ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ต้องบอกเลยว่าการทำงานหรือขอต่อใบอนุญาตทำงานนั้น เป็นสิ่งที่หลายๆ คนนิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการทำงานต่างประเทศเป็นสิ่งที่หลายๆ คนนิยมกันนั่นเอง อย่างไรก็ดี หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย และการต่อใบอนุญาตทํางาน work permit เป็นเรื่องง่าย มาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาตทํางาน work permit อะไรบ้าง 

1.สถานประกอบการที่เป็นเอกชน 

สำหรับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือ สถานประกอบการเอกชน โดยจะต้องมีการจัดสำเนาหนังสือ สำหรับรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย โดยไม่เกิน 6 เดือน อีกทั้งยังมีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือนิติบุคคลต่างด้าว สำหรับยื่นใบขออนุญาตของชาวต่างด้าว โดยมีพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีการนำหลักฐานการเงินของต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศอีกด้วย  ซึ่ง สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ระบุประเภทกิจการ ก็จะต้องนำมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้บัญชีรายชื่อของคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุยาตเอง ก็เป็นการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการด้วยเช่นกัน  หากว่านายจ้าง ไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก็จะต้องให้มีการรับมอบอำนาจเอาไว้ก่อนจะดีกว่า โดยอย่างไรก็ดี อย่าลืมเรื่องของหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมไปถึงกิจการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่าลืมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง 

2.กรณีโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน 

สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการด้วย และมีสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครูด้วยจะดีที่สุด รวมไปถึงสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู นอกจากนี้อย่าลืมสำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และเป็นใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ มีสำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลับ และมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 3.  หน่วยงานราชการ 

สำหรับใครที่เป็นหน่วยงานราชการ แนะนำเลยว่าให้เลือกเป็นหนังสือรับรองจากส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงองค์การมหาชน และเขตการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย เป็นการระบุชื่อคนต่างด้าว สำหรับตำแหน่งงานต่างๆ นั่นเอง 

 4.  มูลนิธิ หรือสมาคม  

สำหรับมูลนิธิหรือว่าสมาคม จะเป็นการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการ เสียมากกว่าอย่างอื่นนั่นเอง 

หากว่าคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหาวิธีการต่อสัญญาจ้างหรือต่อใบอนุญาตทํางาน work permit จะดีกว่าหรือไม่ หากเรานั้นจะเลือกเป็นการต่อสัญญาจ้างแบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อรับประกันได้ว่าเราจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ ในการว่าจ้างคนต่างด้าวมาทำงานของเราเองอีกด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตนเองมากที่สุด