ธุรกิจไอที

ธุรกิจเกี่ยวกับไอทีที่คนนิยมเปิดร้านกันมาก

ในปัจจุบันนี้เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยสำหรับเราเองอย่างที่สุด ในตอนนี้ทุกๆอย่างในเรื่องของธุรกิจนั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับไอทีให้มากๆจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองด้วย

ทุกๆอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพราะว่าธุรกิจนั้นจะไม่ทำให้เราต้องเสียใจถ้าหากเรารู้จักที่จะบริหารให้เป็น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเราเองอีกด้วย

การเปิดธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเนื่องจากว่าการทำธุรกิจนั้นจะช่วยทำให้เราได้รับความสุขในชีวิตนั้นเอง เราเองก็ควรที่จะต้องรู้จักที่จะหาแหล่งเพื่อทำธุรกิจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วย สิ่งๆนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจเพื่อให้เกิดกำไรกันอย่างที่สุดด้วย

การที่เราอยากที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องอย่ามองข้ามอะไรที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมประโยชน์ให้กับเราเองหรือร้านของเราก็ควรที่จะทำอย่างในการที่เราหาบริษัทส่งของในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับไอทีด้วยอย่างในพวกของแอสแซสซอรี่ เคสโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลย

อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับความนิยมก็ควรที่จะทำกันเพื่อที่ธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนั้นจะได้เป็นเรื่องที่ดีกับเราเองด้วย เราเองก็จะได้กำไรที่ดีกับเราเองอีกเช่นกัน เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนั้นเราจะต้องหาร้านส่งที่มีราคาให้มากๆด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องมั่นใจแล้วก็ลงมือที่จะทำไปเลย

เนื่องจากว่าธุรกิจเกี่ยวกับไอทีจะช่วยทำให้เรานั้นเกิดความสุขใจในชีวิตได้อีกด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะได้มีธุรกิจที่เติบโตได้ไม่ยากเลย เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจเพื่อให้เกิดผลกำไรกับเราเองอย่างที่สุด สิ่งนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีกำไรแล้วก็เกิดมีลูกค้าที่ติดเรามากยิ่งขึ้นได้ด้วย

บริการ ตรวจ สอบ ภายใน

บริการ ตรวจ สอบ ภายใน ประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ ตรวจ สอบ ภายใน

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านการเงินและการบัญชีรวมถึงการบริหารองค์กรในทุกแง่มุมให้ดำเนินไปได้อย่างเรียบง่ายและราบรื่นมากที่สุด และแน่นอนว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าไอที สามารถช่วยทำให้การทำงานและการเก็บข้อมูลต่างๆในบริษัทและองค์กรนั้นง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้มันก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้งานด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีการบริการ ตรวจ สอบ ภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันเกิดขึ้นเราไปดูกันว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยง

 ความเสี่ยงทางด้านข้อมูล 

Access Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทหรือองค์กรต่างๆมีวิธีการจัดการและมีการควบคุมความเสี่ยงทางด้านนี้ที่รอบคอบและรัดกุมมากเพียงพอก็จะเป็นการป้องกันบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพื่อการนำข้อมูลต่างๆไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของข้อมูล

Integrity Rick  คือความเสี่ยง เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของข้อมูลโดยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการไม่ได้ควบคุมความเกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยที่บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดูแลที่ไม่รอบคอบและไม่รัดกุมเพียงพอส่งผลทำให้ข้อมูลรวมถึงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คอมพิวเตอร์นั้นมีการประมวลผลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

Avilablelity Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่ต้องการเนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องจนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Infrastructure Rick เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการที่บริษัทหรือองค์กรนั้นไม่ได้มีการจัดให้บริการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสะท้อนถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีได้รวมถึงไม่ได้จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ไม่มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานและสิ่งที่ครอบคลุมการทำงานที่สำคัญ

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าได้ว่าเป็นความเสี่ยง ที่ผู้ให้ บริการ ตรวจ สอบ ภายใน หรือการตรวจสอบระบบไอทีเข้าไปบริการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้และหาทางป้องกันแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

Social Media

เทรนด์โซเชียลที่มาแรงแซงทุกทาง

                โซเชียลในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยในปัจจุบันนี้โลกของโซเชียลในตอนนี้เป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้ข่าวก็ลงในสื่อโซเชียลเต็มไปหมดเลยทำให้ตอนนี้ทุกช่องทางที่มีอินเตอร์เน็ตที่ใครๆก็สามารถที่จะเล่นโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
                โดยในตอนนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือหนังก็ต้องใช้เทรนด์โซเชียลมีเดียด้วยกันทั้งนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะหากมองข้ามไปกระแสเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้ โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้นั้นกำลังมาแรงอย่างมากเพราะว่าในโลกของโซเชียลมีเดียนั้นได้แก่เฟสบุ๊ค อินสตาแกรมหรือยูทูปก็เป็นสื่อหลักและสื่อใหญ่ที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลย

                ในทุกๆช่องทางนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจละไม่ควรที่จะมองข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยกระแสโซเชียลที่มาแรงนั้นในตอนนี้ข่าวเป็นเรื่องที่มาแรงโดยที่สื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้สามารถที่จะรับชมย้อนหลังก็เป็นได้อีกเช่นกัน หลายๆสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและความใส่ใจอย่างมาก

                การดูยูทูปย้อนหลังนั้นเป็นเรื่องที่มาแรงอย่างมากไม่ว่าเราจะติดตามข่าวสารอะไรก็ตามยูทูปนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างไวมากเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าเราจะดูข่าวย้อนหลังของวันไหนเพียงแค่เสิตวันที่ก็ขึ้นมาเลยแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุดเลยก็เป็นได้

                อย่างหากเราถ้าต้องการที่จะดูละครย้อนหลังก็ทำได้ง่ายมากเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องตามกระแสในสื่อโซเชียลให้ได้หากเราตามสื่อโซเชียลได้นั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยก็เป็นได้ ในสมัยนี้หรือในปัจจุบันนี้การใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางให้เรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นกัน บางคนทำการรีวิวสินค้าลงในโซเชียลก็ทำให้มียอดขายที่ดีทะลุทะลวงรวยขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน

                อันนี้ก็จะเห็นข้อดีของการใช้เทรนด์โซเชียลมีเดียที่มาแรงในปัจจุบันนี้ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามผ่านเราควรที่จะได้รับความสนใจและความใส่ใจกับเทรนในปัจจุบันให้มากเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทัน       เทรนด์ต่างๆของแต่ละยุคสมัยให้ได้ทันต่อเหตุการร์อย่างมากที่สุดเลย

Posted in IT

สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผลดีอย่างไร

เราได้อยู่ในยุคไอทีในยุคที่อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราเป็นอย่างมากซึ่งประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกทางนั้นมีหลากหลายนับไม่ถ้วน วันนี้เรามีมาให้ดูกันว่าอินเตอร์เน็ตนั้นมีผลดีอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งมีดังต่อไปนี้


            1.    ติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเนื่องจากสัญญาณตัวนี้ทำให้คนได้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ไวอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านการโทรศัพท์โดยใช้สัญญาณไวไฟที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกการพิมพ์ส่งข้อความหากันอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียงเงินในข้อความนั้นเลยเพียงแค่จ่ายเงินค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือนก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างหรือแม้แต่การวีดีโอคอลหากันแบบเห็นหน้าซึ่งมีหลากหลายแอพพลิเคชั่นและหลายเว็บไซต์ให้เลือกใช้


            2.    ค้นหาข้อมูล ซึ่งสมัยนี้เป็นการง่ายดายมากที่จะหาข้อมูลอะไรซักอย่างหนึ่งเพียงแค่นั่งอยู่บ้านนั้นก็สามารถหยิบโทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและทำการค้นหาง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกจริงๆ เพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการทราบแล้ว   


            3.    เพื่อความบันเทิงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความบันเทิงเริงรมย์ที่อินเตอร์เน็ตนั้นมอบให้กับเราเพราะนอกจากการทำงาน หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้วเรายังสามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการบันเทิงเริงรื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอตลกต่างๆ ที่เราสามารถหาได้ทั่วไปหรือแม้แต่การดูหนังดูละครหรือดูภาพยนตร์ที่เราสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่จัดเอาไว้    


            4.    เรียนรู้และพัฒนาตนเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่จะเรียนรู้อะไรซักอย่างที่เป็นความรู้เชิงลึกสมัยก่อนนั้นเราจะต้องไปโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้จากครูอาจารย์แต่ในสมัยนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไปโรงเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้ยังมีอยู่รอบตัวโดยเฉพาะในอินเตอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปท่องโลกได้อย่างกว้างขวางถึงตัวจะอยู่ในพื้นที่กันดารในเมืองเล็กๆแต่เพียงแค่มีสัญญาณไวไฟคุณก็สามารถรู้ข้อมูลของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างง่ายดายแล้ว         


            5.    ทันโลกทันเหตุการณ์ เนื่องจากในสมัยนี้เป็นโลกแห่งยุคดิจิตอล ดังนั้นข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีการอัพเดทเกิดขึ้นมากมายดังนั้นหากคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องข่าวสารเหล่านี้ล่ะก็อินเตอร์เน็ตสามารถช่วยคุณได้อย่างมากแต่ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบดูว่าข่าวที่ได้รับมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เนื่องจากความง่ายของสื่ออินเตอร์เน็ตจึงทำให้มีข่าวลวงเกิดขึ้นมากมายดังนั้นจึงควรมีสติและมีวิจารณญาณในการรับชมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลแห่งนี้


Posted in IT

วิวัฒนาการของโทรศัพท์บ้านจนกลายมาเป็นสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันนี้วงการไอทีได้ขยายเทคโนโลยีไปในส่วนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอย่างคอมพิวเตอร์ มาเป็นโน๊ตบุ๊คจนกลายมาเป็นแท็บเล็ทหรือการติดต่อสื่อสารอย่างโทรศัพท์บ้าน เปลี่ยนมาเป็นการใช้เพจเจอร์จนเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มือถือ และกลายเป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบันซึ่งมีประโยชน์การใช้สอยที่ต่างกันร้านในปัจจุบันนั้นสมาร์ทโฟนมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเรามาดูกันดีกว่าว่าวิวัฒนาการเหล่านี้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกันบ้าง


            1.    โทรศัพท์บ้าน ในสมัยก่อนนั้นผ่านมาประมาณ 20 กว่าปีโทรศัพท์บ้านถือว่ากำลังเป็นที่นิยมใช้กันเพื่อติดต่อสื่อสารสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศแต่สำหรับการโทรออกไปต่างประเทศนั้นจะค่อนข้างมีราคาสูงมากเลยทีเดียวจนทำให้ผู้คนส่วนมากนิยมส่งเป็นจดหมายหรืออีเอ็มเอสแทนการใช้โทรศัพท์โทรออกหากันไปยังต่างแดนและในสมัยก่อนนั้นการโทรออกไปเล่นเกมส์ผ่านเสียงโทรศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่กำลังฮอตฮิตกันเป็นอย่างมากสำหรับหมู่วัยรุ่นทำให้ผู้คนนิยมใช้โทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสารโทรเล่นเกมส์พื่อความสนุกสนานและคลายเครียดกันเป็นจำนวนมาก


            2.    เพจเจอร์ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 ปีที่ผ่านมานี้มีกลุ่มวัยรุ่นตั้งตัวกันนิยมหันมาใช้เพจเจอร์แทนการใช้โทรศัพท์บ้านเนื่องจากมีการพกพาที่สะดวกง่ายดาย มีขนาดเล็กมาก และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางข้อความกันมากกว่าทางเสียงและเนื่องจากเพจเจอร์นั้นมีราคาที่ค่อนข้างถูกจึงหาซื้อได้ง่าย ตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปและยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างประหยัดกว่าการใช้โทรศัพท์บ้านอีกด้วย


            3.    โทรศัพท์มือถือ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 ปีที่แล้วนั้นโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากผู้คนที่เคยให้ความสนใจกับเพจเจอร์ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลายอย่าง นอกจากจะส่งข้อความแล้วนั้นยังสามารถโทรออกได้ซึ่งทำให้คนโทรมีการพูดคุยกับผู้ที่ต้องการติดต่อได้รวมทั้งยังเริ่มมีเกมส์และฟังก์ชันต่างๆ เพิ่มขึ้นในโทรศัพท์อีกด้วย อย่างเช่นเครื่องคิดเลข นาฬิกา ไฟฉาย เป็นต้น         


            4.    สมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจและหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นเนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมากแต่สำหรับในบางยี่ห้อนั้นอาจจะมีราคาที่แพงมากเลยทีเดียวเนื่องจากฟังก์ชันและการใช้งานที่หลากหลายนั่นเองซึ่งสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาลนอกจากเราจะใช้เพื่อทำการติดต่อสื่อสารผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้แล้วนั้นสมาร์ทโฟนยังสามารถใช้ในการถ่ายรูป ใช้ในการโหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆไว้ใช้เพื่อการทำงาน หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงได้อีกด้วยและยังไม่รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวสำหรับการมีสมาร์ทโฟนพกไว้สักหนึ่งเครื่อง


Posted in IT

ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน

Social Media

ในขณะนี้เป็นช่วงปลายปี 2018 ย่างเข้าปี2019 นับว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งสิ่งใหม่ๆ ได้ผันเปลี่ยนเข้ามาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัฏจักรเมื่อเกิดสิ่งใหม่เข้ามาสิ่งเก่าก็ย่อมเลือนหายไปเรื่อยๆ เป็นแบบนี้วนไปซึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยีให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยสิ่งสำคัญของเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั้นคือเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารซึ่งมีความสำคัญต่อคนในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากคนสมัยนี้มีการสื่อสารกันไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยต่อหน้าเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถทำให้เราติดต่อกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งการอยู่ในบ้านหรือในห้องนอนก็ตามเราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ทั้งแบบเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าและช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันที่คนไทยนิยมใช้มีอะไรบ้างเราไปดูกัน

            1.    โทรศัพท์มือถือการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์นั้นสามารถเป็นไปได้ในทิศทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโทรพูดคุยกัน หรือการส่งข้อความหาผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วนี่ยังไม่รวมจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่เราสามารถใช้แอพพลิเคชั่นอื่นๆได้ในโทรศัพท์มือถือ

            2.    ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่คนไทยนิยมใช้กันเป็นอันดับหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งในไลน์นั้นสามารถพิมพ์ข้อความส่งหากัน โทรหากันหรือวิดีโอหากัน และยังมีสติ๊กเกอร์น่ารักๆ ให้เลือกใช้อีกหลายแบบอีกด้วย

            3.    วอทแอพ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนมีไลน์ด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเสียมากกว่าชาวไทยจึงทำให้มีคนไทยใช้น้อยนั่นเอง

            4.    เฟซบุ๊ค คงเคยทราบมาแล้วว่า Facebook เป็นสื่อออนไลน์ที่ชาวไทยนิยมใช้กันมากที่สุดซึ่งสามารถใช้โพสต์เรื่องราวต่างๆ เช็คอินในสถานที่ที่ไป และยังได้เก็บภาพสวยๆเอาไว้ใน Facebook ได้อีกด้วย ทั้งนี้ Facebook เองยังมีการไลฟ์สดได้อีก ทั้งยังมี Pages กิจกรรมให้เปิดเข้าไปร่วมใช้อีกมากมาย

            5.    ไอจี หรือที่เรารู้จักกันว่า Instagram เป็นสื่อออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้กันมากเช่นเดียวกันจะเน้นไปที่ดารานักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงนั้นจะชอบเล่นไอจีกันมากจึงทำให้ประชาชนทั่วไปหันมาเล่นและไปกดติดตามดูการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของดารานักร้องที่ตนเองชื่นชอบกันเป็นจำนวนมาก

            6.    ยูทูป ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่วิดีโอหรือให้เราสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านวิดีโอผ่านช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งสามารถมีการคอมเม้นต์ภายใต้วิดีโอนั้นได้

            7.    เมสเซนเจอร์ ซึ่งเป็นตัวส่งข้อความหากัน เมสเซ็นเจอร์เป็นส่วนหนึ่งของ Facebookนั่นเอง แต่อาจจะมีแอพพลิเคชั่นแยกออกมาก็ได้ซึ่งจะต้องทำการดาวน์โหลดเพิ่มเติมซึ่งทุกคนส่วนมากที่ไม่ต้องการไปโพสต์หน้าฟีดข่าวสามารถเข้ามาส่งข้อความโดยตรงผ่านทางอินบล็อคของMessenger ได้นั่นเอง   


Posted in IT